Komentāri / Brīvers: Ja balstīsimies uz kristīgajām vērtībām, Latvijā dzīve var mainīties uz labo pusi

24 komentāri

JJfckk
Ellē ar savām vērtībām, sāc ar deputātiem!!
18.aprīlis 2017, 8:10 Atbildēt
VValdis Freimantāls
Vai profesors kādreiz ir lasījis RĪGAS lLATVIEŠU BIEDRĪBAS 1938. GADA STATŪTUS?

Jūtu, ka nē!

Tas nav interesanti! (jo var maksāt KARJERU)!
18.aprīlis 2017, 8:22 Atbildēt
AAizliedza likumīgos statūtus MĀMUĻĀ - aizliedza latviešu kultūras simtgadīgās tradīcijas!
Profesoram brillīte aizsvīdusi?
18.aprīlis 2017, 8:27 Atbildēt
MMācību spēks ārpus latviskuma.
Brillītes aizsvīst.
18.aprīlis 2017, 8:30 Atbildēt
BBaidieties izlasīt 1938. gada statūtus!
Tikai ne to!
18.aprīlis 2017, 8:32 Atbildēt
jja baznīca, tāpat kā kadirovs
mazgā kājas noziedzniekiem, kur tur tās vērtības??????????????????
18.aprīlis 2017, 8:52 Atbildēt
kkurš nomazgās manas
darbā nogurušās kājas??????????????????????????
18.aprīlis 2017, 18:51 Atbildēt
EEdgars no Ministrijas piesakās
vai dibenu ļausiet ieziepēt?
18.aprīlis 2017, 20:19 Atbildēt
SSkolnieciņš
"Tās ir pamatā visam - ja cilvēks nav tikumīgs, tad arī valsts vara nevar būt tikumīga." Skolnieciņam ir citas domas. Mani šī valsts, sabiedrība, pasaule uzmeta un parādīja pigu. Tāpēc es domāju citādi. Es esmu plēsoņa. Es neesmu aita no baznīcēnu ganāmpulka. Esmu tikumīgāks par dažu labu latvieti. Esmu latvānis un Eirolatvānijas patriots! Man ir sava morāle! Esmu Skolnieciņš! Es lepojos ar to, ka esmu Skolnieciņš!!! Es ienīstu buržujus!
Cieņā, Skolnieciņš
© Skolnieciņš 1999-bezgalība ¦~{
18.aprīlis 2017, 19:20 Atbildēt
SSkolnieciņš
Kā redzat, mans intelekts ir grīdas līstes līmenī.
Cieņā, Skolnieciņš
© Skolnieciņš 1999-bezgalība ¦~{
18.aprīlis 2017, 19:45 Atbildēt
jjurs
reiz bija kristigo salasnu partija
18.aprīlis 2017, 20:02 Atbildēt
SSkolnieciņš
Es kaut kā līdzīgi domāju par kristietību. Šī reliģija balstās uz asinīm...
18.aprīlis 2017, 20:40 Atbildēt
sstudents
Kurš var nosaukt kaut vienu, jeb kad eksistējušu pasaules kārtību, režīmu, politisko iekārtu, kas nebalstās uz asinīm?
18.aprīlis 2017, 21:53 Atbildēt
HHedviga
Žēl, bet komentētājiem savulaik pietrūka prāta pat vadībzinības apgūt! Beidzot viens cilvēks uzdrošinājās sakarīgi pateikt par valsts ekonomiskajām problēmām. Paldies! Kaut nu to izlasītu deputāti un ministri!
19.aprīlis 2017, 12:25 Atbildēt
AArno
Kāpēc ne luteriskām?
19.aprīlis 2017, 15:14 Atbildēt
TTimsd Trādirīdi]
brīvers mīlot dzert liķieri no biķera..
19.aprīlis 2017, 15:31 Atbildēt
LLasītājs
Arī Andersena pasakas ir vērtības, bet, nebūvēsim uz tām valsts iekārtu.
19.aprīlis 2017, 16:07 Atbildēt
HHelmi
Esmu pateicīga liktenim, ka man bija iespēja mācīties pie šī cilvēka. Tāpat kā pie prof. Karnītes. Daudz laimes dzimšanas dienā!
19.aprīlis 2017, 17:22 Atbildēt
zzigis a
heija, es ari tad priecīgs, jo nu cik atceros, dažreiz šamējais iepļāva sotaciņu pirms lekcijam
19.aprīlis 2017, 21:49 Atbildēt
J
Kā tad, kristīgās vērtības, visa kristietības vēsture ir asiņains terors: inkvizīcija, zobenbrāļi, protestantu un kristiešu savstarpējā apslaktēšanās...
19.aprīlis 2017, 17:44 Atbildēt
kkaza
Uū! Kur palikuši sakarīgie cilvēki komentāros? Vai tiešām visi aizbraukuši?
19.aprīlis 2017, 20:45 Atbildēt
AAL
Atcerieties,ka dzīvība radās no lidojoša spageti dušlaka
20.aprīlis 2017, 15:42 Atbildēt
VVDK likums absurds
No likuma par sadarbības ar VDK konstatēšanu:

"14. pants. Sadarbības fakta konstatēšana sevišķajā kārtībā
(1) Prokuratūra pēc tam, kad saņemts pieteikums par sadarbības fakta konstatēšanu, ne vēlāk kā piecu dienu laikā ierosina pārbaudes lietu, par ko rakstveidā paziņo pārbaudāmajai personai.
(2) Pārbaude tiek izdarīta šajā likumā noteiktajā kārtībā, un to veic ģenerālprokurora īpaši pilnvarots prokurors.
(3) No pārbaudes lietas ierosināšanas brīža pārbaudāmajai personai ir tiesības zināt, sakarā ar ko pārbaude tiek veikta, pieaicināt advokātu, iesniegt pierādījumus un sniegt liecības, pieteikt noraidījumus un lūgumus, iesniegt sūdzības ģenerālprokuroram par pārbaudi veicošā prokurora darbību un lēmumiem.
(4) Pieaicinātajam advokātam pārbaudes lietā ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā aizstāvim pirmstiesas izmeklēšanā krimināllietās.
(5) Pirmstiesas pārbaudes termiņš ir divi mēneši. Izņēmuma gadījumā ģenerālprokurors šo termiņu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem.
(6) Lietās par sadarbības fakta konstatēšanu pirmstiesas pārbaudē pierādāmi šādi apstākļi:
1) fakts, ka sadarbība ar VDK ir notikusi (laiks, vieta, veids, forma un citi apstākļi);
2) personas subjektīvā attieksme pret sadarbību (vai šī sadarbība bijusi apzināta vai neapzināta)"-

Palasiet, kādas aplamības raksta likumā mūsu bāleliņi! Slims murgs. Pasakiet, kurš okupācijas laikā varēja nesadrboties ar čeku (ar VDK)? Sadarbojās visas amatpersonas - direktori, priekšnieki, izmeklētāji, prokurori, kompartijas amatpersonas, skolotāji, direktori, ar iestāžu slepenās 1.daļas , ārzemju ekskursiju vadītāji utt.

Tā, ar tādiem likumiem muļķot tautu drīkst tikai Latvijā.

Sadarbības fakts nav jākonstatē, ja nav iesnieguma, iemesla to izmeklēt.

Ir jākonstatē VDK aģenta savervēšanas fakts un tas jau ir - KARTOTĒKA ar "piedevu"- ar ierakstu reģistrācijas žurnālā. Un par to profesors Kanģeris pareizi raksta, ka tur muļķs neņēma.

Ir kartiņa un ieraksts - savervēšanas fakts ir konstatēts. Beidziet dzīt muļķi ar sadarbību.
20.aprīlis 2017, 16:37 Atbildēt
JJānis
Daudz laimes profesoram dzimšanas dienā!!!
22.maijs 2017, 14:24 Atbildēt
Komentāri 24