Rēzeknē ar vērienu atzīmē Latgales kongresa simtgadi

Komentāri [3]

 
Jāzeps
BET AIZSTĀVIS, SV. GARS,-ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā,-Tas jums visu paskaidros,atgādinās,brīdinās,-kā Es jums Esmu mācījis !!! (Jāņa Evang. 14-26)
REDZI, ES ŠODIEN jūsu priekšā nolieku izvēlei,=svētību vai lāstu,=svētību,ja jūs klausīsit Tā Kunga ,savaa Dieva, baūšļiem,ko Es jums šodien pavēlu,-bet lāstu,-ja jūs neklausīsit Tā Kunga,sava Dieva bašļiem.(5-ā Mozus 11-26) NETAISI SĒV TĒLUS un dievekļus, ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes,ne no tā, kas ūdenī.  Nezemojies un nekalpo tiem, jo es tavs Kungs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu grēkus pie bērniem līdz trešajam un līdz ceturtajam augumam – tiem, kas Mani nīst, bet Es daru žēlastību tūkstošiem tiem, kas Mani mīl, un tiem, kas tur Manus baušļus. 2- Mozus 20-1-7.
IZRAĒLA ĶĒNIŅŠ JEHUS pavēleja virsniekiem ielauzties baala elku templī,(baznīcā)un apkaut baala elku priesterus,noplēst baala templi, baala elku atveidus,dievekļus sadedzināt. Viņi baala tempļa vietā iztaisīja atejas bedri,kas ir līdz šai dienai. Tā Kēniņš Jehus iznīcinot elkdievības kalpošanu Izraēlā,- atbrīvoja nāciju no iznīkšanas,nabadzības lasta. (2-ā Kēniņu 10-25)
DAUDZI,KAS BIJA kļuvuši ticīgi,-un labs skaits to,kas bija darbojušies ar okulta satura literatūru, burvju mākslām,dievekļu,ikonu izgatavošanu,=sanesa grāmatas,ikonas un tās sadedzināja visu acu priekšā,=sarēķinot kopējo vērtību,-sanāca piecdesmit tūkstoši sudraba gabalu.( Apust. darbi 19-19) TAI VIETĀ, lai šodien visu darīt pareizi tā,kā to darīja un macīja Jēzus,un pirmās Apustuļu paraugdraudzes, pielūgt Dievu Garā un patiesībā,=dažu konfesiju vadība,sātana ietekmē, ignorējot Dieva Sv.Rakstius,=paaudžu paaudzēs spītīgi turās pie religiskām tradīcijām,fiziskā elementa,= elkiem,dievekļiem,ikonām,smagu krustu publisku staipīšanu,=paturot tautas zem iznīkšanas,sabrukšanas,nabadzības,pat valstiskuma pazaudēšanas lāsta. Laikam tikai ar beisbola nūju veicot fizisku restartu, varētu konfesiju līderiem aktivizēt galvā paklausības funkciju Dievam,=no Baznīcām aizvākt dievekļus un elkus.. SV. GARS caur Ap. Pāvila muti liecina, =brāļi,= mana sirds vēlēšanās un mans Dieva lūgums par viņiem ir,lai viņi tiktu izglābti. Jo es dodu viņiem liecību,ka viņi deg par Dievu,bet bez izpratnes. Jo aplam saprazdami Dieva taisnību,viņi centušies celt savējo un Dieva taisnībai nav pakļāvušies. Jo bauslības gals ir Kristus,=Viņā iegūst taisnību ikviens,kas tic Jēzus Vārdiem. Jo,ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi,ka ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem,=tu tiksi izglābts. (Vēst.Rom.-10-nod.)
“PATIESI, PATIESI Es tev saku: ja kas nepiedzimst no jauna, tas nemantos mūžīgo dzīvību.” Nikodēms Jēzum vaicāja: “Kā var piedzimt, vecs būdams? Vai tad var otrreiz ieiet savas mātes miesās un piedzimt?” Jēzus paskaidroja,-līdzīgi vējam,dzirdi ka pūš,bet neredzi,=tā arī Sv. Gars,-tevī ienāk,bet tu Viņu neredzi. (mūsdienīgi,-tiek ieinstalēta Dieva bērna genētika) Nikodēms Jēzum jautāja: “Kā tas var notikt.(Jāņa Evanģ. 3-nod.) Sākot ar Romas Pāvestu,Juris Rubenis,Zbigņevs Stankevičs,Jānis Vanags,=un daudzi miljoni ikonu godātāji un bučotāji pasaulē deg par Dievu, bet bez saprasšanas,=nav piedzimuši no augšienes,šis fakts spiež viņiem piekopt okultismu,rīkot krustaceļus,staipīt smagus koka krustus pa Vecrīgu,vilkt bluķi apkārt parlamentam,= iznīkš.lāsta uzlikšana,bučot ikonas,krāsot olas un t.t. Pareizi ir visu darīt tā,kā to darīja Jēzus Kristus,=kā to darīja Apustuļu paraugdraudzēs,=kā māca Bībele. Apust. Pāvila vēst.Galatiešiem-1-8.,= stāv rakstīts,=dubultlāsts tam,kurš sagroza Evanģ. saturu. Paaudzēm nemācot skolās Bībeli,-sātans atņēma cilvēkam izpratni par nepieciešamību pildīt Dieva gribu. Religija ar dievekļu,krustu staipīšanu,bučošanu,=bez paklausības Dievam, grib aizsniegt Dievu. Vai neesam nobrieduši sarīkot talku, ar kravas mašīnām apbraukāt visas LV-Baznīcas, izvākt visu okulto inventāru, ar prieku sadedzināt ugunskuros,cept desiņas un pēc grēku nožēlas,lūgt Dievam=lai noņem no LV- iznīkšanas lāstu,= atjaunot LV- Dieva svētību stāvoklī. KĀPĒC MĒS SPĪTĪGI NEGRIBAM IZPILDĪT DIEVA GRIBU,spītīgi TURAMIES PIE SABRUKŠANAS iznīkšanas LĀSTA? Latgale no Aglonas dēmoniskās dievekļu lāsta ietekmes kā indiāņu zeme atmirst, palikušie no kandžas ar iekrāsotu seju kā indiāņi. (to man atklāja Sv.Gars). Unikāls video=www.youtube.com/watch?v=J4QpCyPfKt8
5.maijs, 10:16 Atbildēt
Kendjuks
Interesanti būtu uzzināt informāciju arī par kongresiem: Par Kurzemes, Vidzemes, Sēlijas, Zemgales un Augšzemes pievienošanu Latvijai.
5.maijs, 11:34 Atbildēt
Fabriks
Baltu tautas okupēja Jersiku.
5.maijs, 12:22 Atbildēt

Latvijā Vairāk >

Kaut kas traks!