"Eolika" solists Dainis Dobelnieks pēc kājas amputācijas atgriežas uz skatuves

Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency
  • Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency
1 / 1

Pašmāju grupas Eolika solists Dainis Dobelnieks (60), kuram pagājušā gada novembrī tika amputēta kāja, atgriezies uz skatuves bez ratiņkrēsla palīdzības, raksta žurnāls Kas Jauns.

Borisa Rezņika 70. jubilejas koncertā dziedātājs jau kāpis uz skatuves «abām kājām», jo neticami īsā laikā ir pieradis pie protēzes un ar to spēj pārvietoties saviem spēkiem.

Eolikas solists atklājis, ka kopš 2000. gada viņš ir invalīds - viņam jau sen ir atklāts podagriskais artrīts, un pagājušā gada rudenī par kājas amputēšanas iemeslu kļuva gangrēnas jeb audu atmiršanas straujā progresēšana.Komentāri [3]

 
Zini, izmanto un aizsargā savas LIKUMĪGĀS TIESĪBAS!
Likums "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

7. pants. Nepublicējamā informācija

AIZLIEGTS publicēt informāciju, kas ir valsts noslēpums vai cits ar likumu speciāli aizsargāts noslēpums.

AIZLIEGTS publicēt informāciju, kas aicina uz vardarbību un pastāvošās iekārtas gāšanu, propagandē karu, cietsirdību, rasu, nacionālo vai reliģisko pārākumu un neiecietību, kūda uz citu noziegumu izdarīšanu.

AIZLIEGTS publicēt pirmstiesas izmeklēšanas materiālus bez prokurora vai izmeklētāja rakstveida atļaujas.

AIZLIEGTA un saskaņā ar likumu tiek sodīta tādu materiālu publicēšana, kuri pārkāpj nevainīguma prezumpciju.

AIZLIEGTA un saskaņā ar likumu tiek sodīta masu informācijas līdzekļu izmantošana, lai iejauktos personu personiskajā dzīvē.

AIZLIEGTS publicēt informāciju, kura aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu un ceļ tam neslavu.

AIZLIEGTS publicēt personu korespondences, telefonsarunu un telegrāfisko ziņojumu saturu bez adresāta un autora vai viņu mantinieku piekrišanas.

AIZLIEGTS publicēt komercnoslēpumus un patentu noslēpumus bez to īpašnieka piekrišanas.

V nodaļa
Atbildība par šā likuma pārkāpšanu

27. pants. Atbildības pamati

Par šā likuma 7.pantā noteiktās informācijas publicēšanu vainīgās personas atbild Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

28. pants. Kaitējuma atlīdzināšana

Kaitējums, arī morālais kaitējums, ko masu informācijas līdzeklis nodarījis fiziskajai vai juridiskajai personai, sniedzot nepatiesas ziņas, ceļot neslavu un aizskarot tās godu un cieņu, publicējot ziņas un informāciju, kuru publikācija aizliegta ar likumu, masu informācijas līdzeklim jāatlīdzina šai personai Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

===========

Ir sacīts: "Likuma nezināšana (un, īpaši jau, pat nevēlēšanās zināt) neatbrīvo no LIKUMĪGĀS ATBILDĪBAS."
11.maijs, 14:41 Atbildēt
No laukiem
Un kāpēc jūs nerakstāt par to, ka Borisam Rezņikam bija 70 gadu jubilejas koncerts? Vai tas itin nemaz nav ievērības cienīgs fakts?
11.maijs, 10:12 Atbildēt
hmm.
Un ...? Kāpēc par to atkal jāraksta un jāizceļ? Ļoti labi, ka tā viss rit, lai dzīvo tālāk.
11.maijs, 9:56 Atbildēt

Latvijā Vairāk >

Kaut kas traks!