39 ārstniecības iestādes neatbilst Veselības inspekcijas prasībām

F64
  • F64
1 / 1

Pērn Veselības inspekcijas (VI) plānveida kontroles laikā pilnībā atbilstošu novērtējumu par normatīvo aktu prasību izpildi saņēma 133 jeb 15% ārstniecības iestāžu, liecina inspekcijas 2016.gada publiskais pārskats.

Inspekcija norāda, ka 731 jeb 81% gadījumu ārstniecības iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē.

Vienlaikus 39 jeb 4% gadījumu ārstniecības iestāde neatbilda prasībām. Šāds kontroles vērtējums 2016.gadā visbiežāk jeb 24 gadījumos tika pieņemts ārstniecības iestādēm, kuras iesniedza Ārstniecības iestāžu reģistram iesniegumu par pirmreizējo reģistrāciju vai paziņoja reģistram par būtiskām izmaiņām.

Kā skaidro VI, iestādes neatbilda prasībām, jo tajās bija konstatētas neatbilstības obligātajām prasībām ārstniecības iestādēs, tostarp vides pieejamības nodrošināšanā, kā rezultātā sekoja lēmums par atteikumu reģistrēt attiecīgo iestādi Ārstniecības iestāžu reģistrā līdz neatbilstību novēršanai.

Savukārt jau reģistrētajās ārstniecības iestādēs šāds kontroles slēdziens balstīts uz to, ka papildus neatbilstībām obligātajām prasībām ir konstatētas neatbilstības citu veselības aprūpes jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kuru neievērošana rada riskus veiksmīgai ārstniecības procesa norisei un pacientu drošībai. Bieži vien tādos gadījumos tiek piemērotas sankcijas, kas saskaņā ar Ārstniecības likumā noteikto ir izteikts rakstveida brīdinājums par iespējamu darbības apturēšanu uzdoto pasākumu neizpildes gadījumā vai pieņemts lēmums par iestādes darbības, pakalpojuma apturēšanu vai piemērots naudas sods.

Tāpat pārskatā norādīts, ka liels ārstniecības iestāžu skaits, kurās plānveida kontroļu laikā konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasību izpildē, skaidrojams ar to, ka ārstniecības iestāžu darbību reglamentē liels normatīvo aktu skaits, kā arī ar bieži veiktajiem grozījumiem minētajos normatīvajos aktos.

Pēc VI paustā, pērn salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem novērojama nenoturīga tendence attiecībā uz ārstniecības iestāžu skaitu ar pilnībā atbilstošu novērtējumu par normatīvo aktu prasību izpildi plānveida kontroles laikā, jo šogad pilnībā atbilstošu novērtējumu saņēma 15%, 2014.gadā - 11%, 2015.gadā -15%.

Savukārt, pagājušajā gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem samazinājies ārstniecības iestāžu skaits ar neatbilstošu vērtējumu par normatīvo aktu prasību izpildi plānveida kontroles laikā. 2014.gadā neatbilstošu vērtējumu saņēma 11% iestāžu, 2015.gadā - 7%, bet pērn - tikai 4%.

Komentāri [0]

 

Latvijā Vairāk >

Kaut kas traks!