\\Māja
Komentāri / PADOMI, ko cil­vēks sa­vas sirds ve­se­lī­bas la­bā var da­rīt kat­ru die­nu

2 komentāri

KKendjuks
Politiskās partijas ieviesa "spaisu". Pēc klientu skaita pieauguma, to "atcēla". Tagad solās būt marihuana. Visi kļūstot labsirdīgi.
14.maijs 2017, 16:15 Atbildēt
VValdis Freimantāls
Ber neaizmirsti, ka esi latvietis un cietis no komunistu un čekistu noziegumiem Latvijā!

Izlasi manu rakstu internetā, lai saprastu K O M U N I S T U un čekistu noziegumus 4. maija Latvijā, iznīcinot atjaunoto Rīgas Latviešu Biedrību 1993. gada 18. februaāra naktī.

www Valdis Freimantāls:"Mosties, celies, strādā"!

Dievs Svēti Latviju!
15.maijs 2017, 8:54 Atbildēt
Komentāri 2