Mācās staigāt ar robotu palīdzību
 
IESPĒJA. Ar rehabilitācijas centra Vaivari jauno robottehnoloģijas rehabilitācijas iekārtas palīdzību paralizēti pacienti var pārvietoties vertikālā stāvoklī. ©Vladislavs PROŠKINS, F64 Photo Agency

Pasaules spinālo pacientu dienā Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari demonstrē jaunu robottehnoloģiju – robotizēto staigāšanas ierīci Ekso Bionic, kas pašlaik ir vienīgā Baltijā un ir unikāla tehnoloģija, lai rehabilitācijas procesu padarītu efektīvāku.

Robota rehabilitācijas ierīce ir īpaši piemērota pacientiem ar muguras smadzeņu bojājumiem, multiplās sklerozes pacientiem, kā arī citiem pacientiem ar būtiskiem pārvietošanās traucējumiem paralīzes dēļ. Ar tās palīdzību paralizēti pacienti var pārvietoties vertikālā stāvoklī. Šī ierīce ir paredzēta staigāšanas treniņam un pielāgojama pacientiem ar visdažādākajiem pārvietošanās traucējumiem.

«Rehabilitācijas procesā, tāpat kā dzīvē, būtisks ir izvirzītais mērķis, un robottehnoloģijas ļauj mums šo mērķi sasniegt īsākā laika posmā,» saka centra Vaivari vadītāja Anda Nulle. «Rehabilitācijā sasniegumi ir atkarīgi gan no paša pacienta, gan speciālistu profesionalitātes, gan arī lielā mērā no medicīnas inženiertehnoloģiju sasniegumiem.»

Rehabilitācijas procesā iekārtu vada fizioterapeits, kurš atbilstoši pacienta funkcionālajam stāvoklim atrod vispiemērotākos gaitas parametrus. Rehabilitācijas centra speciālisti norāda, ka svarīgs ir arī šīs ierīces psihoemocionālās iedarbības aspekts, jo šī tehnoloģija paralizētam cilvēkam ļauj izjust brīvību, atkal staigājot. Jauniegūtās tehnoloģijas izmantošana rehabilitācijā uzlabo arī pacientu vispārējo funkcionālo stāvokli, mazina spasticitāti, ietekmē iekšējo orgānu autonomo funkciju traucējumus. Pašlaik turpinās pētījumi arī par Ekso Bionic tehnoloģisko iespēju ietekmi uz cilvēka funkcionālo stāvokli. Iekārtas izmaksas ir 172 000 eiro, un Vaivari to iegādājās no attīstībai paredzētajiem līdzekļiem, jo šī ir nozīmīga un jau sen iecerēta rehabilitācijas procesa sastāvdaļa. Vaivari, pateicoties vairākām robottehnoloģijām, kas iegādātas jau iepriekš, var piedāvāt mūsdienīgu, efektīvu rehabilitāciju. Kopumā Vaivaros robottehnoloģijas pēdējā gadā iegādātas par 300 000 eiro.