Ugunsdrošības pārkāpumu – daudz un bieži
 
©F64

Nav pārbaudīta elektroinstalācija – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) biežāk konstatētais pārkāpums daudzdzīvokļu mājās. Šovasar Latvijā ugunsdzēsēji izlases kārtībā pārbaudīja, kā tiek ievērotas ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

VUGD informē, ka divu mēnešu laikā tika veiktas ugunsdrošības pārbaudes 991 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā. Konstatēts, ka 812 ēkās nav veiktas elektroinstalācijas pārbaudes, vairāk nekā pusē pārbaudīto māju iedzīvotāji nav iepazīstināti ar dzīvojamās mājas ugunsdrošības instrukciju, apmēram trešdaļai ēku nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija vai tā jāpārstrādā, kā arī nedarbojas automātiskā dūmu un karstuma kontroles sistēma un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, bet 230 ēkās materiāli un priekšmeti tikuši glabāti kāpņu telpās, gaiteņos, tehniskajās telpās, ugunsgrēka gadījumā apgrūtinot dzēšanu.

Šovasar viena no pirmajām pārbaudēm notika Mežaparkā, 12 stāvu mājā, kur bija aizlīmēts dūmu detektors, nestrādāja ugunsdzēsības ūdensvada krāns, bija sabojāta atkritumu vada lūka un uzkrāti viegli uzliesmojoši atkritumi. Tieši Mežaparkā, Mirdzas Ķempes ielas daudzstāvu mājas 8. stāva dzīvoklī, 2006. gada nogalē izcēlās ugunsgrēks. Gaidot ugunsdzēsējus un glābējus un nesagaidot palīdzību, pa 8. stāva logu izlēca visa ģimene, kopā pieci cilvēki. Izdzīvoja viens. Tiesāšanās ar VUGD bojāgājušo tuviniekiem ilgst vairāk nekā 10 gadu.

Pārbaužu mērķis ir pievērst dzīvokļu īpašnieku uzmanību ugunsdrošības prasību ievērošanai koplietošanas telpās, jo viņi par to ir atbildīgi. Izlases kārtībā Rīgā tika pārbaudītas 12 stāvu un augstākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, pārējās pilsētās - sešu un vairāk stāvu ēkas, novados - trīs un vairāk stāvu ēkās. Pēc šovasar veiktajām dzīvojamo māju pārbaudēm VUGD uzdevis novērst pārkāpumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem vai īpašniekiem, kā arī informējis par atbildību, ja pārkāpumi netiek novērsti noteiktajā termiņā.

***

Ugunsdrošības pārbaudes reģionos

Kurzemes reģions - 181

Rīgas reģions - 195

Zemgales reģions - 314

Vidzemes reģions - 187

Latgales reģions - 114

SARGI SEVI PATS

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus iztīrīt dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt dūmu detektorus - katrs desmitais ugunsgrēks Latvijā izceļas bojātas vai nepareizi ekspluatētas apkures sistēmas dēļ.

2016. gadā tika reģistrēts 921 ugunsgrēks, šogad - 776 ugunsgrēki, kuru iespējamais iemesls bija neiztīrīti dūmvadi, nepareizi izbūvētas vai bojātas apkures sistēmas, kā arī to ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi. Ar apkures lietošanu saistītos ugunsgrēkos 2016. gadā gāja bojā 20 cilvēku, bet cieta 40 cilvēku, šogad - attiecīgi astoņi un 52 cilvēki.

Ugunsdzēsēji 2017. gadā 520 reižu dzēsuši ugunsgrēkus, kurus izraisīja dūmvados uzliesmojuši sodrēji. Katru gadu tiek reģistrēti vairāk nekā 500 šādu ugunsgrēku.

No 2017. gada 1. septembra objektā, kurā ir gāzes aparāts, kura jauda ir lielāka par 50kW vai tas atrodas pagrabā vai cokolstāvā, jāuzstāda par gāzes noplūdi signalizējošs detektors. No 2020. gada 1. janvāra visas dzīvojamās ēkas un dzīvokļi ir jāaprīko ar autonomiem detektoriem.