Straujuma un Dūklavs saņems LLU goda doktora grādu
 
©Ādolfs Mārtiņš Krauklis, F64 Photo Agency

Lai atklātu jauno studiju gadu, pārrunātu 2016./2017. studiju gada rezultātus un turpmāk veicamos uzdevumus, kā arī sveiktu jaunos kolēģus, 30. augustā Jelgavas pilī ikgadējā Akadēmiskajā sēdē kopā sanāks viss Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) kolektīvs, ziņo portāls "Zemgales Ziņas".

Sēdes laikā tiks īpaši godināti Laimdota Straujuma un Roberts Strīpnieks, kuriem LLU Senāts piešķīris Goda doktora grādu un kuri Akadēmiskajā sēdē saņems Goda doktora diplomu. Šādu statusu universitātē ieguvis arī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kurš darba pienākumu dēļ universitātē šonedēļ nevarēs ierasties.

LLU Goda doktora grāds tiks piešķirts LR 12. Saeimas deputātei bijušajai Ministru prezidentei un zemkopības ministrei Laimdotai Straujumai, kura sadarbību ar LLU un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti sākusi jau 1993. gadā, kad ar viņas atbalstu izveidots studiju kurss “Saimniekošanas mācība”. Savukārt no 2009. līdz 2011. gadam L.Straujuma ir bijusi Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja profesionālajai maģistra studiju programmai “Uzņēmējdarbības vadība” un kopš 2008. gada darbojas kā LLU padomnieku konventa pārstāve.

Savukārt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (AS “LVM”) priekšsēdētāja Roberta Strīpnieka sadarbība ar LLU sākusies jau studiju laikā, kad R.Strīpnieks Jelgavā studējis mežsaimniecību un vēlāk arī ieguvis maģistra grādu. Kopš 1999. gada Roberts Strīpnieks ne tikai veiksmīgi vada AS “LVM”, bet arī aktīvi atbalsta LLU Meža fakultāti, sadarbībā ar AS “LVM” līdzdarbojies SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” izveidē un Meža fakultātes īstenoto studiju programmu attīstībā un modernizācijā. R.Strīpnieks katru gadu ir Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “Mežinženieris”, LLU padomnieku konventa loceklis. Viņa vadītais uzņēmums AS “LVM” kļuvis par studiju programmas “Mežinženieris” profesionālās prakses norises vietu, sadarbībā ar uzņēmumu tiek veikti pētījumi, kā arī semināros paaugstināta Meža fakultātes darbinieku profesionālā kompetence.

Lauris Aizupietis, F64 Photo Agency

Goda doktora grādu LLU Senāts piešķīris arī citam meža fakultātes absolventam - zemkopības ministram Jānim Dūklavam. Viņa sadarbība ar LLU izpaudusies vairākos virzienos.

Meža augstākajai izglītībai un zinātnei svarīgākais ir J.Dūklava kā zemkopības ministra un viņa vadītās ministrijas atbalsts nozares politikas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē, no tiem nozīmīgākais ir “Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.-2020. gadam”. Ar J.Dūklava atbalstu ir aktualizēta nepieciešamība Latvijā izstrādāt Bioekonomikas stratēģiju, kuras izveidē LLU ir partneris mērķu noteikšanā un iesaistīto pušu koordinēšanā un kas ietvers plašāku skatījumu uz mežsaimniecības un kokapstrādes, kā arī citu nozaru pievienoto vērtību tautsaimniecībai.

J.Dūklava kā ministra darbība ir veicinājusi lauksaimniecības, meža, pārtikas un veterinārmedicīnas zinātnes sekmīgu attīstību, turpinot jau iepriekš sākto ministrijas atbalstu LLU zinātniskās infrastruktūras pilnveidošanai. Viņš arī sniedzis atbalstu Jelgavas pils kā izglītības centra nepārtrauktā attīstībā, piedaloties sarunās gan par telpu efektīvāku izmantošanu, gan nepieciešamajiem remontdarbiem.

Goda doktora grāds LLU tiek piešķirts kopš 1992. gada, kad izstrādāts nolikums par Goda doktora grāda piešķiršanu. Goda doktora grādu iespējams saņemt par ilggadēju atbalstu universitātei, sadarbību un tās attīstības veicināšanu.

Avots