RPIVA studenti lūdz Šadurskim skaidrot iespējamu budžeta vietu trūkumu
 
©Vladislavs Proškins/ F64 Photo Agency

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Psiholoģijas maģistra studiju programmas studenti ir vērsušies pie izglītības ministra Kārļa Šadurska (V) ar lūgumu skaidrot iespējamu budžeta vietu trūkumu vienai no maģistra studiju programmām, informēja akadēmijas studējošie.

Studenti norādīja, ka vairākām studentēm, ar izcilību absolvējot bakalaura studiju programmu, tikušas garantētas budžeta vietas maģistrantūrā. "Jau toreiz tika minēta iespēja, ka augstskolu likvidēs, to pievienojot Latvijas Universitātei (LU), taču mēs vēl paļāvāmies, ka izdosies pabeigt studijas saskaņā ar RPIVA piešķirtajām budžeta vietām arī tad, ja mainās augstskolas juridiskais statuss. Diemžēl, paļāvības princips politisku lēmumu gadījumā nedarbojas," vēstulē Šadurskim raksta studenti.

Studējoši uzsvēra, ka lēmumā par RPIVA likvidāciju, to pievienojot LU, tika uzturēts solījums, ka studentu tiesības tiks ievērotas un saglabāsies arī finansiālie nosacījumi, tajā skaitā budžeta vietas. Solījums nostiprināts arī rīkojumā par RPIVA likvidāciju, pievienojot LU, paredzot, ka sekmīgi studējošajiem tiks nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas.

Mārtiņš Zilgalvis/ F64 Photo Agency

"Attiecīgi pieņemot, ka Jūsu [Šadurska] sacītais medijos tikšanās laikā ar sabiedriskām organizācijām un citur ir patiesa informācija un nav meli, kā arī paļaujoties uz Ministru kabinetā apstiprinātajiem dokumentiem, būtu jābūt, ka tie studenti, kuriem tika piešķirta budžeta vieta pirmajā semestrī, tā tiktu saglabāta arī sekmīgi turpinot studijas LU, taču diemžēl līdz pat 2017.gada 5.septembrim mums nav paziņots par valsts budžeta dotāciju šim mācību semestrim," uzsvērts vēstulē.

Studenti uzsver, ka līdz šim saņemtā informācija ir pretrunīga, jo, lai arī ir vispārīgi minēts, ka budžeta vieta tiek saglabāta, mutiski esot saņemta informācija, ka budžeta dotācija šim semestrim nav pieejama.

Līdz ar to studentu lūdz Šadurskim rast iespēju iespējami īsākā laikā tikties un skaidrot, kāpēc budžeta vietu saglabāšana neattiecas uz RPIVA studentiem, kuri studē Sociālo zinātņu psiholoģijas programmas maģistrantūrā.

Kā ziņots, RPIVA beigs pastāvēt ar 1.oktobri. Marta beigās valdība pieņēma lēmumu likvidēt RPIVA, to pievienojot LU, kas pārņem RPIVA studentus, personālu, studiju programmas un citas saistības.