\\Māja
IETEIKUMI drošai atpūtai pludmalē
 
©F64

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas Glābšanas dienesta ieteikumi:

Izvēlieties oficiālās peldvietas, kur regulāri tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte un peldvietas atbilstība higiēnas normām un atpūtai.

• Ja esat klāt negadījumā vietā, kur profesionālu glābēju nav, pirms doties palīgā kādam, kurš nonācis nelaimē, ir jāizvērtē notiekošais un savi spēki, vai spēsiet izglābt līdzcilvēku. Slīkstoša cilvēka glābšana var apdraudēt pašu glābēju, un viena bojāgājušā vietā var būt divi.

• Sniedzot palīdzību slīkstošam cilvēkam, drošāk izmantot priekšmetus, ko var pasviest slīkstošajam, un par notikušo nekavējoties informēt glābējus - Jūrmalā, zvanot pa tālruni 29444810, citur Latvijā, ziņojot Glābšanas Wdienestam pa tālruni 112.

• Pieskatiet bērnus! Bērniem vecumā līdz 12 gadiem peldēties bez vecāku uzraudzības ir aizliegts. Situācijā, kad bērns pludmalē ir pazudis, glābēji aicina vērsties pēc palīdzības nekavējoties: jo agrāk meklēšana uzsākta, jo mazāk satraukuma vecākiem un pašam bērnam.

• Pievērsiet uzmanību informācijai pludmalē! Ierodoties pludmalē, jāiepazīstas ar noteikumiem, kas izvietoti pie glābšanas stacijas. Ja pludmalē plīvo sarkanais karogs, tas nozīmē, ka laikapstākļu dēļ peldēties ir aizliegts, dzeltens karogs nozīmē, ka peldēšanās ir bīstama.

• Aizliegts peldēt tālāk par peldvietas norobežojošām zīmēm (bojām) un speciāli izveidotajos ūdens koridoros, kas norobežoti ar bojām.

• Nepeldieties alkohola reibumā, jo tieši alkohola ietekmē notiek daudzas nelaimes, spēki tiek pārvērtēti, biežāk izraisās konflikti, rodas veselības problēmas, tiek apdraudēta paša un apkārtējo drošība. Pludmalē aizliegta alkoholisko dzērienu lietošana, izņemot pludmales kafejnīcas.

• Ilgstoša uzturēšanās saulē nav veselīga; lai neiedzīvotos saules apdegumos, saules dūrienā un sliktā pašsajūtā, lietojiet saules aizsargkrēmu un noteikti - galvassegu. Intensīvā ultravioletā starojuma dēļ saulē nav ieteicams uzturēties laikā no pulksten 11 līdz 15. Dzeriet daudz šķidruma.

• Ūdenī nevajadzētu iet sakarsušam vai tad, ja ir slikta pašsajūta. Ūdenī jādodas lēnām, lai neizraisītu strauju ķermeņa temperatūras maiņu, kas savukārt var izraisīt krampjus vai sirdsdarbības traucējumus.

• Nepeldieties uzreiz pēc sātīgas maltītes, nogaidiet vismaz 45 minūtes.

• Nepeldieties un nenirstiet nepiemērotos laika apstākļos, lielos viļņos, spēcīgā straumē un nepazīstamās vietās.

• Neleciet ūdenī no laipām, tiltiem vai citām konstrukcijām, jo, strauji metoties ūdenī, var atsisties pret ūdenstilpes gultni vai kādu nogrimušu priekšmetu un gūt nopietnus ievainojumus.

• Peldot netuvojieties peldlīdzekļiem, tie var traumēt, tāpat arī cilvēks var tikt ierauts dzenskrūvē.

• Saskaņā ar noteikumiem sportam un atpūtai paredzētajiem kuģošanas līdzekļiem ir jābūt aprīkotiem ar drošības un glābšanas līdzekļiem ikvienam kuģošanas līdzekļa lietotājam. Bērniem līdz 12 gadu vecumam, atrodoties atpūtas kuģī, obligāti jābūt ģērbtiem atbilstoša izmēra glābšanas vestēs. Arī sportojot uz ūdens un atrodoties laivā vai katamarānā, ir jālieto glābšanas veste.

• Atrodoties ūdenī, nekad nejokojiet, bez iemesla saukdami «Palīgā! Slīkstu!».

• Saudzējiet dabu - kāpu aizsargstādījumus, kokus, ziedus, putnu ligzdas un savvaļas dzīvniekus. Suņus un citus mājdzīvniekus pludmalē ievest aizliegts. Pludmalēs, peldvietās un kāpu joslā nedrīkst rīkot naktsmītnes, celt teltis un kurināt ugunskurus, kā arī piegružot tās.

• Pludmalē aizliegts iebraukt ar mehanizētajiem transporta līdzekļiem un mopēdiem, peldvietās aizliegts braukt ar ūdens motocikliem un motorlaivām. Motorizētos peldlīdzekļus līdz ūdenim drīkst nogādāt tikai speciāli ierādītās vietās.

• Peldvietās aizliegts braukt ar vējdēļiem, sērfošanas un kaitošanas dēļiem, izņemot speciāli tam paredzētās vietas. Informācija par dalījumu aktīvās un mierīgās atpūtas zonās norādīta oficiālo peldvietu informatīvajos stendos.

• Oficiālajās peldvietās aizliegts izmantot radio vadāmus lidmodeļus (helikopterus, dronus u. c).