Dzīvnieku aizsardzības biedrība ''Ķepu-ķepā''

Informējam, ka, nogriežoties no P93, pēdējie 3 km grants ceļa līdz biedrībai "Ķepu- ķepā'' nav izbraucami.