Pilsētvides serviss Gulbenē: Tarifs pieaug tikai uz dabas resursu nodokļa palielinājuma rēķina
 
©Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu no šā gada 1. augusta līdz 31. decembrim atkritumu pieņemšanas poligonā AP Kaudzītes dabas resursu nodoklis noglabājamiem atkritumiem ir 25 eiro par 1 tonnu, no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim 35 eiro, no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim 43 eiro, bet no 2020. gada 1. janvāra sasniedz ES vadlīnijās noteikto dabas resursu nodokļa likmi 50 eiro par 1 tonnu noglabājamo atkritumu.

Kā dabas resursu nodokļa pieaugums ietekmē kopējo atkritumu apsaimniekošanas tarifu, skaidro Pilsētvides servisa valdes priekšsēdētājs Jurģis Ugors.

- Jūsu vadītais uzņēmums, piedaloties pašvaldību organizētajos konkursos par atkritumu apsaimniekošanu, ir saņēmis tiesības apkalpot Gulbenes, Lubānas, Cesvaines, Ērgļu, Priekules un nupat arī Alūksnes novada iedzīvotājus un juridiskās personas. Kādas ir vietējo iedzīvotāju un pašvaldības atsauksmes?

- Pozitīvas. Cilvēkiem, it īpaši lauku reģionos, ir svarīgs katrs santīms, tāpēc galvenais apmierinātības kritērijs ir cena. Pilsētvides serviss visās apkalpošanas zonās ir ienācis ar vairāk vai mazāk, bet jūtami zemāku cenu, nekā spēja piedāvāt iepriekšējie atkritumu apsaimniekotāji. Mūsu pluss, kas dod iespēju piedāvāt zemu cenu, ir atbalsta punkts Gulbenē, kas koordinē atkritumu izvešanu arī Lubānas un Cesvaines novados. Mēs ļoti rūpīgi izstrādājam loģistikas ceļu, lai maksimāli efektīvi izmantotu gan tehnikas, gan cilvēku resursus - katrs maršruts ir skrupulozi pārdomāts, tāpēc izdevumi ir salīdzinoši zemāki. Esam panākuši, ka trīs novadu atkritumu savlaicīgai izvešanai mums nepieciešamas tikai divas savākšanas mašīnas. Droši varam teikt, ka mūsu Gulbenes nodaļas darba efektivitāte ir ļoti augstā līmenī. Taču svarīga ir arī sadarbība ar vietējām pašvaldībām, kas dod iespēju laikus diagnosticēt vājos punktus un novirzīt spēkus vienas vai citas problēmas ātram risinājumam. Esam tiešām ļoti apmierināti ar esošajiem sadarbības procesiem - viņi uzklausa mūsu idejas, kas varētu veicināt atkritumu apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanu, tostarp atkritumu šķirošanas jomā, savukārt mēs uzklausām pašvaldības, jo no vietējo iedzīvotāju puses vislabāk redzams un saprotams, ko vajadzētu pilnveidot.

- Tuvākajā laikā uzsāksiet atkritumu izvešanu arī Alūksnes novadā. Vai Alūksnes apkalpošanai vajadzēs papildu tehniku un cilvēkus? Kad un kur cilvēkiem jādodas pārslēgt līgumus?

- Šo pirmdien esam uzaicināti uz Alūksnes pašvaldības domi slēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu un vienoties par pakalpojuma uzsākšanas laiku, kā arī izrunāt iespējas kopā ar pašvaldību informēt iedzīvotājus par līguma slēgšanas iespējām. Tiks izveidots klientu apkalpošanas centrs, par kura adresi un darba laiku informēsim iedzīvotājus tuvākajās dienās.

Aicinām sekot informācijai pilsetvides.lv mājaslapā, kā arī Alūksnes domes mājaslapā. Noteikti Alūksnes novadam vajadzēs papildu tehnikas vienības un cilvēkus.

- No šā gada augusta saskaņā ar dabas resursu nodokļa kāpumu palielinās arī kopējais atkritumu izvešanas tarifs. Cik jūtams tas ir iedzīvotājiem?

- Kopumā atkritumu izvešanas tarifa kāpums nav ievērojams - daži desmiti centu. Precīzāk: Cesvainē tas no 13,26 eiro par kubikmetru palielinās uz 14,44 eiro, Lubānā no 13,03 eiro uz 14,39, savukārt Gulbenē vēl pašvaldība nav apstiprinājusi galējo tarifu, bet tas galvenokārt saistās ar birokrātisku aizķeršanos, un tuvākajā laikā būs zināmi arī Gulbenes atkritumu apsaimniekošanas tarifi, kas droši vien būs ļoti līdzīgi Cesvaines un Lubānas tarifam. Lai būtu vēl saprotamāk, tad iedzīvotājiem, kuriem ir mazie jeb 0,24 kubikmetru konteineri, turpmāk Lubānā būs jāmaksā par 40 centiem vairāk jeb 4,18 eiro, Cesvainē par 34 centiem vairāk jeb 4,90 eiro. Cenu starpība ir saistīta ar dažādiem aprēķinos iekļaujamiem kritērijiem, kas paredzēts līgumā ar vietējo pašvaldību.

IZGLĪTOJOŠI. Turpināsim īstenot dažādas akcijas un konkursus, kas bērniem un jauniešiem ļoti patīk. Vienlaikus tām ir izglītojošs un motivējošs raksturs un ieguvums videi, teic Jurģis Ugors / Dmitrijs Suļžics, F64 Photo Agency

- No nākamā gada janvāra būtiski palielinās minimālā alga valstī, tiek ieviests jauns darbaspēka nodoklis un pieaugs akcīzes nodoklis degvielai. Visi šie lielumi neapšaubāmi ietekmēs atkritumu izvešanas pašizmaksu. Vai saistībā ar minētajiem procesiem gaidāms, ka tarifu nāksies pārskatīt vēlreiz?

- Kas attiecas uz darbaspēka izmaksām, plānojam tās amortizēt uzņēmuma ietvaros, nepalielinot tarifu. Taču, ja degvielas cena būtiski pieaugs, nāksies pārskatīt šo izdevumu daļu, un iespējams, ka tarifs kļūs nedaudz lielāks. Taču es gribu uzsvērt, ka Pilsētvides serviss neplāno palielināt peļņas daļu, bet tarifa pieaugums ir saistāms tikai un vienīgi ar pieaugošajām atkritumu izvešanas un noglabāšanas izmaksām, ko diktē valsts likumdošana - tostarp dabas resursu nodokļa ikgadējs pieaugums, līdz tiks sasniegts vidējais Eiropā dabas resursu nodokļa apmērs. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no mūsu uzņēmuma vēlmēm atkritumu apsaimniekošanas tarifs līdz 2020. gadam pieaugs ik gadu.

- Vai cilvēkiem ir iedoti rokās instrumenti, lai varētu ne tikai saglabāt, bet varbūt pat samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu?

- Jā, būtībā gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem ir viegli izmantojams lielisks instruments, kas var ne tikai saglabāt iepriekšējo izmaksu apjomu, bet to pat samazināt. Tā ir atkritumu šķirošana, jo par kvalitatīvi šķirotu atkritumu izvešanu nav jāmaksā. Gulbenē un citos novados varam redzēt, ka juridisko personu atkritumu apsaimniekošana jau uzņēmuma ietvaros pielāgojas kopējām pasaules tendencēm - veikali, ražotnes, sabiedriskās ēdināšanas un citu nozaru uzņēmumi šķiro atkritumus, lai noglabājamo atkritumu apjoms būtu pēc iespējas mazāks - tādējādi arī mazāk jāmaksā par to izvešanu.

Sadarbībā ar pašvaldībām un Zaļo jostu plānojam dažādas aktivitātes, pirmām kārtām pievēršoties bērnu un jauniešu auditorijai. Skolas laiks ir tikko sācies, un arī mēs jau sākam plānot, kad un kurā skolā ieradīsies mūsu speciālisti, lai stāstītu un rādītu, kas notiek ar atkritumiem, ja tie nonāk vietās, kas tiem nav paredzētas, kā arī to, ko var iegūt no nevajadzīgā kartona jeb makulatūras, plastmasas pudelēm, stikla, skārda bundžām, nolietotas elektronikas, baterijām. Protams, turpināsim īstenot dažādas akcijas un konkursus, kas bērniem un jauniešiem ļoti patīk. Vienlaikus tām ir izglītojošs un motivējošs raksturs un ieguvums videi. Svarīgi ir ne tikai saprast, kas kurā konteinerā ir jāmet, bet arī jāizprot viss atkritumu turpmākais ceļš - zaudējumi un ieguvumi ilgtermiņā.

- Cik pieejama ir atkritumu šķirošana uzņēmuma apsaimniekotajās teritorijās?

- Protams, Pilsētvides serviss atkritumu šķirošanu veicina ne tikai izglītojošā līmenī, bet ar ļoti praktiskiem paņēmieniem - dalīto atkritumu konteineri tiek izvietoti arvien vairāk un ir ērti sasniedzami. Faktiski var teikt, ka veidojas atkritumu nodošanas punkti, kur līdzās sadzīves atkritumu zaļajiem konteineriem ir arī konteineri kartonam, plastmasai un stiklam. Te vēlreiz gribu atgādināt sabiedrībai, ka viens spainis sadzīves atkritumu, kas izbērts kartonam paredzētajā konteinerā, sabojā visu saturu, tas kļūst par sadzīves atkritumiem, un par to izvešanu ir jāmaksā, tāpēc aicinu atbildīgi attiekties pret citu cilvēku ieguldījumu atkritumu šķirošanā.

Kopā ar jauno domes sastāvu Gulbenes novadā izskatām iespējas uzstādīt dalīto atkritumu konteinerus pagastu centros. Vienlaikus strādājam pie projekta, kas paredz nopietnāka un lielāka šķiroto atkritumu pieņemšanas punkta izveidi Gulbenē, Brīvības ielā 87a, kas ir mūsu pārstāvniecības adrese. Ceram, ka citas pašvaldības to novērtēs un vēlēsies arī savā pašvaldībā izveidot ko līdzīgu. Piebildīšu, ka no pašvaldības puses vēlamies tikai vajadzībām atbilstošu teritoriju - pārējo mēs īstenosim par saviem līdzekļiem.

- Kur nonāk savāktie šķirotie atkritumi?

- Katram atkritumu veidam mums ir savs sadarbības partneris, kas uzņemas tālākās rūpes. Īpaši gribu pieminēt sabiedrību BAO, kas veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu - visi bīstamie atkritumi, tostarp šīferis, eļļas, medicīnas atkritumi, minerālmēsli un citi, tiek nodoti šai organizācijai, kas veic vides prasībām atbilstošu to apsaimniekošanu un utilizēšanu. Esam novērojuši, ka pēdējā laikā atkritumu kvalitatīvai apsaimniekošanai tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība gan no uzraugošo institūciju, gan sabiedrības puses. Mūsuprāt, tas ir ļoti labi un liecina, ka cilvēki ir sapratuši: atkritumu apsaimniekošanai ir jābūt ļoti augstā līmenī, lai mūsu zeme tiktu saglabāta nākamajām paaudzēm.

- Sarunas sākumā jūs teicāt, ka aktīvi sekojat līdzi pieprasījumam un organizējat dažādas akcijas. Uz kāda veida atkritumiem tas attiecas? Vai varēs nodot arī zaļos atkritumus, jo sākas jau lapkritis?

- Sadarbība ar vietējām pašvaldībām ir ļoti dažāda. Likumsakarīgi, ka arī mēs kā uzņēmums atbalstām Lielās talkas un izvedam talkā savāktos atkritumus. Taču ik pa laikam iedzīvotājiem mājās sakrājas gan nolietotā elektrotehnika, gan lielgabarīta atkritumi. Ja kādas indikācijas parāda, ka pienācis laiks rīkot viena vai cita veida atkritumu nodošanas akciju, izsludinām to vietējos medijos, mūsu uzņēmuma mājaslapā vai pa citiem plašsaziņas kanāliem. Es aicinu cilvēkus zvanīt un jautāt, kad konkrētajā pašvaldībā būs iespēja nodot elektronikas preces. Ja būs nepieciešamība, organizēsim arī zaļo atkritumu savākšanas akciju. Kā jau vairākkārt teicu - ļoti daudz ir atkarīgs no sadarbības ar pašvaldībām.