Par "avārijas" mājām lems iedzīvotāji
©Kaspars KRAFTS, F64 Photo Agency

Ministru kabinets ir apstiprinājis izmaiņas esošajā kārtībā, kādā aprēķināmi maksājumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, precīzāk nosakot māju pārvaldnieku pienākumus. Taču ir arī nosacījumi, kas attiecas uz dzīvokļu īpašniekiem, jo īpaši tiem, kas dzīvo līdz kliņķim nolaistās ēkās.

Ja dzīvojamā māja vai tās elementi, piemēram, balkoni, ir avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī un mājas atjaunošana vai pārbūve nav ekonomiski pamatota, mājas pārvaldnieks šos izdevumus dzīvokļu īpašniekiem izsūtītajā tāmē varēs neiekļaut. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem kopsapulcē būs jālemj par dzīvojamās mājas atjaunošanas kārtību, nosakot finansējuma avotu, veikšanas laiku u.c. jautājumiem, informē Ekonomikas ministrija. Tādējādi iedzīvotāji būs spiesti uzņemties atbildību par kopīpašumu, kura atjaunošanai pašiem arī nāksies meklēt līdzekļus.

Pārējos gadījumos par pārvaldnieka sagatavotā dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto maksājumu par pārvaldīšanu apstiprināšanu vai noraidīšanu dzīvokļu īpašnieki var pieņemt lēmumu jebkādā veidā, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu - tieši tāpat kā noticis līdz šim.

Ministru kabineta noteikumos arī precizēts pārvaldīšanas maksas aprēķināšanas mehānisms (formula), kurā atsevišķi tiek izdalīts maksājums par turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamajiem dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbiem. Dzīvokļu īpašnieku maksājumi varēs tikt uzkrāti gan obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamajiem dzīvojamās mājas remonta darbiem, gan arī dzīvojamās mājas atjaunošanai vai pārbūvei, kas veicama obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros.

Šī kārtība attiecas tikai uz dzīvokļu īpašniekiem un dzīvojamās mājas pārvaldniekiem tādās mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības vai nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un noteikuši maksu par to, proti, uz lielāko daļu daudzstāvu ēku iemītnieku.

***

uzziņai

Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības:

dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām: mājas sanitārā apkope, siltumenerģijas, arī dabasgāzes, piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai, dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts, energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana u.c.

Avots: Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums 
Komentāri 2 Skatīt [2]
Skatīt komentārus [2]