Rīgas brīvostas pārvalde čakli pastrādā Lielajā talkā
©Publicitātes foto

Rīgas brīvostas pārvalde Lielajā talkā sakopj ostai pieguļošās teritorijas, stāda dzīvžogu Kundziņsalā un ierīko jaunas putnu mājvietas Mīlestības saliņā.

Rīgas brīvostas pārvalde talkot uzsāka jau ceturtdien, stādot kokus ostai pieguļošajā teritorijā Kundziņsalā. Turpinot darbu pie ostas tuvumā esošo teritoriju sakārtošanas un labiekārtošanas, kopīgi ar Kundziņsalas apkaimes iedzīvotājiem 12. līnijas sākumā vakar tika iestādīts 270 metru garu tūju dzīvžogs, kas turpmāk vizuāli norobežos Kundziņsalas dzīvojamo zonu no ostas teritorijas.

Savukārt šodien Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieki kopā ar Rīgas Teikas vidusskolas skolēniem un Dabas aizsardzības pārvaldi talkoja Mīlestības saliņā, kur sakopa dabas lieguma teritoriju un kopīgi ar ornitologiem gatavoja putnu būrīšus uz saliņas ligzdojošajiem putniem - gaigalām, lielajām gaurām, Sāmsalas dižpīlēm un meža pūcēm. Kā zināms, Rīgas brīvosta tiek dēvēta par zaļāko ostu Eiropā, jo tās teritorijā ir arī ap 100 ha īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, tai skaitā Mīlestības sala.

Lielās talkas ietvaros paredzēts sakopt arī citas piemēslotās Rīgas brīvostai tuvumā esošās teritorijas Mangaļsalā, Kundziņsalā, Vecmīlgrāvī un Voleros. Šogad Lielās talkas darbos piedalās vairāk nekā 100 Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieki.

“Rīgas brīvosta ļoti atbildīgi attiecas pret vides aizsardzības jautājumiem, ostas darbā ieviešot aizvien zaļākas un videi draudzīgākas tehnoloģijas. Tāpat Rīgas brīvostas pārvaldes ierīkotie gaisa kvalitātes mērītāji galvaspilsētā ik dienu veic gaisa piesārņojuma monitorēšanu. Kā būtisks ieguvums rīdzinieku dzīves kvalitātes uzlabošanai jāmin arī Rīgas brīvostas pārvaldes realizētais Krievu salas projekts, kas paredz, ka no 2019.gada Rīgas centrā vairs netiks veikta akmeņogļu pārkraušana, tādējādi atbrīvojot pilsētas centru no netīrajiem ogļu putekļiem”, saka Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks Mārtiņš Ziemanis.

Šis ir jau astotais gads kopš Rīgas brīvostas pārvalde līdzdarbojas Lielās talkas rīkošanā, talkojot paši un aktīvi aicinot ikvienu iet talkā un kopā sakopt Latviju.

 
Komentāri Skatīt